IREB CPRE
                  podstawy
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl
Streszczenie:
Szkolenie zgodne z sylabusem udostępnia szeroką, podstawową wiedzę z inżynierii wymagań i pomaga skutecznie przygotować się do egzaminu na certyfikat IREB CPRE "Podstawy inżynierii wymagań"
Warunki przystąpienia do egzaminu:
Nie ma żadnych warunków wstępnych
Grupy docelowe:
Inżynierowie wymagań, analitycy biznesowi, analitycy systemowi, programiści, testerzy, specjaliści zapewnienia jakości, projektanci oprogramowania, kierownicy projektów IT
Czas trwania szkolenia:
3 dni
Program

1 dzień
1. Wprowadzenie i podstawy [09:00 - 10:00]
2. System i kontekst systemu [10:00 - 11:00]
2.1 System, kontekst i granice systemu
2.2 Określanie granic systemu i kontekstu
3. Pozyskiwanie wymagań [11:00 - 13:00]
3.1 Źródła wymagań
3.2 Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
3.3 Techniki pozyskiwania
13:00 - 14:00 lunch
4. Dokumentacja wymagań [14:00 - 17:00]
4.1 Projekt dokumentu
4.2 Rodzaje dokumentacji
4.3 Struktury dokumentu
4.4 Wykorzystanie dokumentów wymagań
4.5 Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
4.6 Kryteria jakościowe dla wymagań
4.7 Słownik
2 dzień
5. Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego [09:00 - 11:00]
5.1 Konsekwencje opisu w języku naturalnym
5.2 Budowa wymagań przy pomocy szablonów
6. Dokumentacja wymagań przy pomocy modelu [11:00 - 13:00]
6.1 Termin "model"
6.2 Modele celów
6.3 Przypadki użycia
13:00 - 14:00 lunch
[14:00 - 17:00]
6.4 Trzy perspektywy wymagań
6.5 Modelowanie wymagań w perspektywie danych
6.6 Modelowanie wymagań w perspektywie funkcjonalnej
6.7 Modelowanie wymagań w perspektywie zachowań
3 dzień
7. Negocjowanie i walidacja wymagań [09:00 - 11:00]
7.1 Podstawy walidacji wymagań
7.2 Podstawy negocjacji wymagań
7.3 Aspekty jakości wymagań
7.4 Zasady walidacji wymagań
7.5 Techniki walidacji wymagań
7.6 Negocjowanie wymagań
8. Zarządzanie wymaganiami [11:00 - 13:00]
8.1 Przydzielanie atrybutów wymaganiom
8.2 Punkty widzenia wobec wymagań
8.3 Nadawanie priorytetów wymaganiom
Lunch 13:00 - 14:00
[14:00 - 16:00]
8.4 Śledzenie powiązań wymagań
8.5 Zarządzanie wersjami wymagań
8.6 Zarządzanie zmianami wymagań
8.7 Pomiary wymagań
9. Narzędzia wspomagające [16:00 - 17:00]
9.1 Rodzaje narzędzi
9.2 Wdrażanie narzędzi
9.3 Ocena narzędzi
Sylabus
Egzamin

Wielojęzyczny słownik terminologii

© PTIW 2017